โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

CQI นวัตกรรมอุปกรณ์ยึดจับตลับฟิล์ม สาหรับการถ่ายภาพรังสีศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านข้าง

CQI นวัตกรรมอุปกรณ์ยึดจับตลับฟิล์ม สาหรับการถ่ายภาพรังสีศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านข้าง

CQI นวัตกรรมอุปกรณ์ยึดจับตลับฟิล์ม สาหรับการถ่ายภาพรังสีศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านข้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   นวัตกรรม X-ray อุปกรณ์จับยึด หัว คอ ด้านข้าง.pdf ]

: 21 เมษายน 2020 : Admin 557

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @