โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิจัย ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อ ของสตรีกลุ่มเสี่ยงและสมาชิกครอบครัวต่อความตั้งใจ และการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วิจัย ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อ ของสตรีกลุ่มเสี่ยงและสมาชิกครอบครัวต่อความตั้งใจ และการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วิจัย ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อ ของสตรีกลุ่มเสี่ยงและสมาชิกครอบครัวต่อความตั้งใจ และการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   นำเสนอวิจัย 4-5 ก.ค.60 วันที่ 1 ก.ค.60 เวช.pdf ]

: 22 เมษายน 2020 : Admin 649

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @