โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิจัย การศึกษาปริมาตรเลือดในหลอดเก็บเลือดที่มีลิเทียมเฮปาริน เป็นสารกันเลือดแข็งต่อผลการตรวจอิเล็กโตรลัยต์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ AUDICOM AC9600

วิจัย การศึกษาปริมาตรเลือดในหลอดเก็บเลือดที่มีลิเทียมเฮปาริน เป็นสารกันเลือดแข็งต่อผลการตรวจอิเล็กโตรลัยต์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ AUDICOM AC9600

วิจัย การศึกษาปริมาตรเลือดในหลอดเก็บเลือดที่มีลิเทียมเฮปาริน เป็นสารกันเลือดแข็งต่อผลการตรวจอิเล็กโตรลัยต์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ AUDICOM AC9600

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   วิจัย เทคนิคการแพทย์ ปี2562.pdf ]

: 22 เมษายน 2020 : Admin 507

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @