โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre- Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre- Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร(Pre*Posr Vac) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   แบบ บก.06.pdfประกาศ.pdfสเปค autoclave รพ.สว่างวีระวงศ์.pdf ]

: 29 พฤษภาคม 2020 : Admin 351

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @