โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศขายพัสดุปี 2565.pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 37

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @