โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

เข้าได้นอก รพ.สว่างวีระวงศ์ [Extranet]

ระบบเอกสารประชุมกรรมการบริหาร

ระบบ Patient Experience Program(PEP)

ระบบประเมินความปลอดภัย HSCS 2565

ระบบความเสี่ยงพยาบาล HRMS สรพ.

ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ระบบเอกสารประชุมทีม FAR 2563

ระบบประเมิน HAPPINOMETER กระทรวง

ระบบออกหนังสือรับรองการตาย

ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR-HROPS

เข้าได้เฉพาะใน รพ.สว่างวีระวงศ์ เท่านั้น [Intranet]

ระบบรายงาน Hi Report

ระบบ Health For You (H4U)

ระบบคิวโรงพยาบาล Q4U

ระบบตรวจสอบ IPD

ระบบข้อมูลบุคลากร HRD

เฉพาะเจ้าหน้าที่ไอที-ศูนย์คอม

ระบบ Grafana Server Monitor

ระบบประชาสัมพันธ์ Signage TV

ระบบ Cold Chain Management

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @