โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เปิดบริการเป็นทางการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 ปีงบประมาณ 2557 เป็น รพ. ระดับ F3 ประชากรจำนวน 30,550 คน ลงทะเบียน UC 240,62 คน (ข้อมูล 5 ก.ค. พ.ศ. 2556) มีเครือข่ายบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่เปิดให้บริการ

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @