ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-25612018-01-12 11:29:12
2แบบฟอร์มขอใช้สวัสดิการ2017-10-03 14:44:35
3เอกสารการถ่ายทอดนโยบาย ปี 25612017-09-29 10:19:56
4แบบคำขอเข้าถึงเวชระเบียน-โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์-ฉบับแก้ไข2017-08-15 11:58:41
5เอกสารประชุม HA Provincial KM_60-201708152017-08-15 11:45:10
6ใบรายงานความเสี่ยงล่าสุด_2กพ602017-08-04 14:09:02
7การใช้งานโปรแกรมรายงานความเสี่ยง2017-07-31 11:19:28