อุ่นเครื่องฟุตบอล รพ.สว่างวีระวงศ์ vs บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด

อุ่นเครื่องฟุตบอล รพ.สว่างวีระวงศ์ vs บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด