เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลEB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  1. 1.2.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลEB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  1. EB2.7.pdf