โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รายการแผนงบค่าเสื่อม ปี2565 27967-รพ.สว่างวีระวง.pdf ]

: 25 มกราคม 2022 : Admin 68

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @